Rostlinná výroba

Naše farma obhospodařuje cca 300ha půdy. Převážně zemědělská půda, ale také pastviny a lesy. Proto jsme schopni produkovat pro náš chov vlastní krmivo v nejvyšší kvalitě i na zimní měsíce, kdy je skot ustájen. V rostlinné výrobě jsme plně soběstační, takže kvalitu máme pod kontrolou. Tradici zemědělské výroby udržujeme již více než 100.